Obiekt, sprzęt /
Wynajmujący

Hala sportowa wraz z szatnią przy ul. Olimpijskiej

Hala sportowa wraz z zapleczem sanitarnym (prysznic) szatnią przy ul. Olimpijskiej

Stadion sportowy przy ul. Olimpijskiej i ul. Kusocińskiego, wraz z zapleczem sanitarnym (prysznic) i szatnią

Kort tenisowy przy ul. Wałbrzyskiej

Rakieta tenisowa 1 szt.

Piłka tenisowa
1 szt.

Osoby fizyczne i firmy (wynajem na cele sportowo- rekreacyjne)

60 zł /h

70 zł /h

140 zł /h

————

———-

———-

Osoby fizyczne i firmy (wynajem na cele sportowo- rekreacyjne). Minimum 3 wejścia w miesiącu.

50 zł /h

60 zł /h

130 zł /h

————

———-

———-

Na cele komercyjne (sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, itp.)

150 zł /h

170 zł /h

300 zł /h

————

———-

———-

Szkoły kluby sportowe oraz stowarzyszenia związane z kulturą fizyczną na cele sportowe i rekreacyjne

50 zł /h

60 zł /h

120 zł /h

————

———-

———-

Szkoły kluby sportowe oraz stowarzyszenia związane z kulturą fizyczną z siedzibą w Boguszowie – Gorcach lub działające w Boguszowie – Gorcach i zrzeszające mieszkańców Gminy, nie pobierające odpłatności od uczestników zajęć

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

————

———-

———-

Młodzież szkolna i ucząca się do 26 roku życia (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej)

————–

————–

————–

5 zł /h

———-

———-

Dorośli

————–

————–

————-

10 zł /h

———-

———-

———-

————-

————-

————–

———-

3 zł/h

2 zł/h

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1/2021 PDF